Proje Hakkında

FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi kısaca, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik konularının eğitim programı içerisinde birbirleri ile bütünleştirilmesidir.

Projenin genel amacı, düşük sosyo-ekonomik düzeydeki okul öncesi öğrencilerinin FeTeMM eğitimine aile katılım düzeyinin arttırılmasıdır. Bu proje süresince temel amaç, proje kapsamında ortaya çıkarılacak fikri çıktılar ile okul öncesi öğretmenlerinin FeTeMM eğitimine yönelik bilgi ve becerilerini arttırmak, FeteMM eğitimi sürecine aileleri dahil edebilme yeterliliklerini arttırmaktır. Böylece dezavantajlı ailelerden gelen çocuklar, ailelerinin katılımları da sağlanarak FeTeMM eğitimi ile okul öncesi yaşta tanışacaklardır. Ayrıca proje ile okul öncesi öğretmenlerinin FeTeMM alanına yönelik pedagojik ve içerik bilgisi aile katılımı bağlamında geliştirilecektir.

Proje süresince dört farklı fikri çıktı ortaya çıkarılacaktır. Bunlardan ilki okul öncesi eğitimcilerinin FeTeMM’e ilişkin pedagojik ve içerik bilgisini arttırmak için düzenlenecek eğitim sürecine ilişkin modülleri içeren STEM Handbook (FeTeMM El Kitabı) olacaktır.  Projede ortaya çıkacak ikinci fikri çıktı, okul öncesi öğretmenlerinin FeTeMM eğitim sürecinde kullanabilecekleri aile katılım etkinliklerini içeren bir “FeTeMM Etkinlik Kitabı”dır. Tüm partner kurumların işbirliğiyle hazırlanacak olan bu fikri çıktıda sunulan etkinlikler, ortağımız olan okul öncesi eğitim kurumlarında ve İspanya, Danimarka, Bulgaristan ve Türkiye’de uygulanacaktır. Projenin üçüncü fikri çıktısı, ebeveynlerin FeTeMM sürecine yönelik algılarını ölçmek amacıyla paydaşlarla işbirliği içinde oluşturulacak bir ölçek olacaktır (FeTeMM Aile Katılım Ölçeği). Son olarak, proje kapsamında aylık olarak FeTeMM etkinlik videolarının yayımlanacağı, forum vb. sosyal etkileşim süreçlerini içeren bir web sitesi hazırlanacaktır (STEM Online). Son olarak projenin ikinci yılında her bir ortak ülkede Aileler İçin STEM Günü gerçekleştirilecektir. Bu etkinlik üniversitemizde gerçekleştirilecek, ortağımız olan okul öncesi eğitim kurumunun velileri ve Kırıkkale halkına yönelik olacaktır.

Araç çubuğuna atla